32 - Budowa farmy fotowoltaicznej o mocy do 15 MW wraz z infrastrukturą techniczną na działce o nr ewid. 790, obręb Duszniki, gmina Duszniki

Inormacja do publicznej wiadomości o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach

  Informacja do publicznej wiadomości o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach
   Treść decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach