Sprawozdanie za 2020 rok

 
 

 

 

 

      Sprawozdanie z realizacji programu

współpracy Gminy Duszniki z organizacjami

        pozarządowymi w roku 2020