Jesteś tutaj:   

2020

Roczna analiza stanu gospodarki odpadami komunalnymi na terenie Gminy Duszniki za 2019 rok

Sprawozdanie Wójta z realizacji zadań z zakresu gospodarowania odpadami komunalnymi za 2019 rok