Budżet 2019

  OBLIGACJE
2019

Uchwała Nr III/14/18 Rady Gminy Duszniki z dnia 20 grudnia 2018 w sprawie uchwały budżetowej na rok 2019; TEKST,

Sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Gminy Duszniki za 2019 rok :

- wykonanie budżetu - część opisowa

- wykonanie budżetu - część tabelaryczna