Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Sędziny

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

  Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

Informacja z otwarcia ofert

   Infomacja z otwarcia ofert

Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Sędziny

  Ogłoszenie o zamówieniu 
   SIWZ
   Projekt wykonawczy
   Przedmiar
   STWiOR
   Projekt umowy
   Załączniki w wersji edytowlanej