Uchwały Rady Gminy Duszniki z 27 czerwca 2023 r. LXXXII sesja (opublikowano w BIP 28 czerwca 2023 r.)

1. Uchwała Nr LXXXII/521/23 Rady Gminy Duszniki z dnia 27 czerwca 2023 r. w sprawie nadania nazwy ulicy "Truskawkowa" w miejscowości Grzebienisko;

2. Uchwała Nr LXXXII/522/23 Rady Gminy Duszniki z dnia 27 czerwca 2023 r. w sprawie nadania nazwy ulicy "Poziomkowa" w miejscowości Grzebienisko;

3. Uchwała Nr LXXXII/523/23 Rady Gminy Duszniki z dnia 27 czerwca 2023 r. w sprawie nadania nazwy ulicy "Malinowa" w miejscowości Grzebienisko;

4. Uchwała Nr LXXXII/524/23 Rady Gminy Duszniki z dnia 27 czerwca 2023 r. w sprawie nadania nazwy ulicy "Borówkowa" w miejscowości Grzebienisko;

5. Uchwała Nr LXXXII/525/23 Rady Gminy Duszniki z dnia 27 czerwca 2023 r. w sprawie nadania nazwy ulicy "Owocowa" w miejscowości Grzebienisko;

6. Uchwała Nr LXXXII/526/23 Rady Gminy Duszniki z dnia 27 czerwca 2023 r. w sprawie nadania nazwy ulicy "Wiśniowa" w miejscowości Grzebienisko;

7. Uchwała Nr LXXXII/527/23 Rady Gminy Duszniki z dnia 27 czerwca 2023 r. w sprawie nadania nazwy ulicy "Czereśniowa" w miejscowości Grzebienisko;

8. Uchwała Nr LXXXII/528/23 Rady Gminy Duszniki z dnia 27 czerwca 2023 r. w sprawie nadania nazwy ulicy "Brzoskwiniowa" w miejscowości Grzebienisko;

9. Uchwała Nr LXXXII/529/23 Rady Gminy Duszniki z dnia 27 czerwca 2023 r. w sprawie nadania nazwy ulicy "Morelowa" w miejscowości Grzebienisko;

10. Uchwała Nr LXXXII/530/23 Rady Gminy Duszniki z dnia 27 czerwca 2023 r. w sprawie nadania nazwy ulicy "Jagodowa"w miejscowości Grzebienisko;

11. Uchwała Nr LXXXII/531/23 Rady Gminy Duszniki z dnia 27 czerwca 2023 r. w sprawie nadania nazwy ulicy "Jabłoniowa" w miejscowości Grzebienisko;

12. Uchwała Nr LXXXII/532/23 Rady Gminy Duszniki z dnia 27 czerwca 2023 r. w sprawie trybu i sposobu powoływania oraz odwoływania członków Gminnego Zespołu Interdyscyplinarnego w Dusznikach; rozstrzygnięcie nadzorcze Wojewody Wielkopolskiego-nieważność w części

13. Uchwała Nr LXXXII/533/23 Rady Gminy Duszniki z dnia 27 czerwca 2023 r. w sprawie rozpatrzenia petycji z 24 kwietnia 2023 r.;

14. Uchwała Nr LXXXII/534/23 Rady Gminy Duszniki z dnia 27 czerwca 2023 r. w sprawie nadania nazwy ulicy "Juniora" w miejscowości Podrzewie;

15. Uchwała Nr LXXXII/535/23 Rady Gminy Duszniki z dnia 27 czerwca 2023 r. w sprawie zmiany uchwały Nr LXXIII/456/22 Rady Gminy Duszniki z dnia 28 grudnia 2022 r. w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii dla Gminy Duszniki na 2023 rok