Budowa budynku socjalnego w miejscowości Niewierz

Informacja o unieważnieniu postępowania

  Informacja o unieważnieniu postępowania

Informacja z otwarcia ofert

  Informacja z otwarcia ofert
   

Wyjaśnienia do SIWZ z dnia 25 lutego 2019 r.

   Wyjaśnienia do SIWZ z dnia 25 lutego 2019 r. nr I
  Wyjaśnienia do SIWZ z dnia 25 lutego 2019 r. nr II
   Opis standardu wykończenia dla budynku socjalnego
Poprawiony przedmiar

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia i zmiany w treści SIWZ z dnia 15 lutego 2019 r.

  Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia 
   Zmiany w treści SIWZ z dn. 15.02.2019
   Załącznik Nr 2 do SIWZ- Formularz ofertowy  (nowy wzór)

Wyjaśnienia do SIWZ z dnia 12 lutego 2019 r.

   Wyjaśnienia do SIWZ
   Wyjaśnienia do SIWZ

Budowa budynku socjalnego w miejscowości Niewierz

   Ogłoszenie
   SIWZ
   Przedmiary
   Projekt BSC4
   Projekt - adaptacja
   Projekt usunięcia kolizji
   STWiOR
   Projekt umowy
   Zaąłczniki w wersji edytowalnej