Ubezpieczenie mienia i odpowiedzialności Zamawiającego

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

  Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

Informacja z otwarcia ofert

   Informacja z  otwarcia ofert

Wyjaśnienia treści SIWZ z dn. 09.12.2020 r.

  Wyjaśnienia treści SIWZ z dn. 09.12.2020 r.
   Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Duszniki na lata 2020-2029

Zmiana treści SIWZ i wyjaśnienia treści SIWZ z dn. 07.12.2020 r.

  Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia o zamówieniu
   Zmiana treści SIWZ i wyjaśnienia treści SIWZ z dn. 07.12.2020 r.
   SIWZ
   Wykazy mienia

Ubezpieczenie mienia i odpowiedzialności Zamawiającego

  Ogłoszenie o zamówieniu
   SIWZ
   Tab. nr 1 - Informacje ogólne do oceny ryzyka w Gminie Duszniki
   Tab. nr 2 - Wykaz budynków i budowli w Gminie Duszniki
   Tab. nr 3a - Wykaz sprzętu elektronicznego w Gminie Duszniki
   Tab. nr 3b - Wykaz sprzętu elektronicznego do nauki zdalnej w Gminie Duszniki
   Tab. nr 4- Informacja o majątku trwałym
   Tab. nr 5 - Wykaz maszyn i urządzeń do ubezpieczenia od uszkodzeń
   Tab. nr 6 - Wykaz lokalizacji, w których prowadzona jest działalność oraz lokalizacji, gdzie znajduje się mienie należące do jednostek Gminy Duszniki
   Tab. nr 7 - Wykaz pojazdów w Gminie Duszniki
   Tab. nr 8 - Szkodowość w Gminie Duszniki w okresie ostatnich trzech lat
   Załączniki w wersji edytowalnej