Uchwały Rady Gminy Duszniki z 4 lutego 2022 r. LV sesji (opublikowano w BIP 9.02-01.03.2022 r.)

a)      Uchwała Nr LV/355/22 Rady Gminy Duszniki z dnia 4 lutego 2022 r. w sprawie Wieloletniej zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Duszniki na lata 2022-2032

b)      Uchwała Nr LV/356/22 Rady Gminy Duszniki z dnia 4 lutego 2022 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2022 r.

c)      Uchwała Nr LV/357/22 Rady Gminy Duszniki z dnia 4 lutego 2022 r. w sprawie ustalenia stawki dotacji przedmiotowej dla Komunalnego Zakładu Budżetowego W Dusznikach na prowadzenie oraz bieżącą obsługę Punktów Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych w Gminie Duszniki na 2022 rok