Obwieszczenie o numerach oraz granicach obwodów głosowania

OBWIESZCZENIE
o numerach oraz granicach obwodów głosowania oraz wyznaczonych
siedzibach obwodowych komisji do spraw referendum w referendum
gminnym w sprawie odwołania Wójta Gminy Duszniki przed upływem
kadencji, zarządzonym na dzień 7 czerwca 2020r- POBIERZ