Przystąpienie do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w Sędzinku dla części działki o nr ewid. 294

Obwieszczenie - przystąpienie

   Obwieszczenie