35 - Budowa farmy fotowoltaicznej o mocy do 5 MW wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną, na działkach o numerach ewidencyjnych 6, 42, 43, 36 i 20, obręb Brzoza, gmina Duszniki

Informacja do publicznej wiadomości o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach

   Informacja do publicznej wiadomości o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach na realizację przedsięwzięcia
 

 

Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach na realizację przedsiewzięcia z dnia 27 marca 2023 r., znak: RRG.6220.35.2021

Obwieszczenie - wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach

   Obwieszczenie - wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach

Obwieszczenie - postanowienie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Poznaniu i zawiadomienie o zebraniu wystarczających dowodów i materiałów do wydania decyzji

 

 

Obwieszczenie - postanowienie RDOŚ i zawiadomienie o zebraniu wystarczających dowodów i materiałów do wydania decyzji

 

 

Postanowienie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Poznaniu

Obwieszczenie - uzupełnienie dokumentacji

  Obwieszczenie - uzupełnienie dokumentacji i przesunięcie terminu załatwienia sprawy

Obwieszczenie - ponowne opinie organów współdzialających (PPIS i WP),konieczność uzupełnienia dokumentacji i przesunięcie terminu załatwienia sprawy

  Obwieszczenie - ponowne opinie organów współdziałających (PPIS i WP), koniecznośc uzupełnienia dokumentacji i przesunięcie terminu załatwienia sprawy
 

 

Ponowna opinia Dyrektora Zarządu Zlewni Wód Polskich w Poznaniu

 

 

Ponowna opinia Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Szamotułach

Obwieszczenie - uzupełnienie dokumentacji i przesunięcie terminu załatwienia sprawy

  Obwieszczenie - uzupełnienie dokumentacji i przesunięcie terminu załatwienia sprawy

Obwieszczenie - przesunięcie terminu załatwienia sprawy przez Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Poznaniu

  Obwieszczenie - przesunięcie terminu załatwienia sprawy przez Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Poznaniu

Obwieszczenie - opinia Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Szamotułach

  Obwieszczenie - opinia Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Szamotułach
  Opinia Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Szamotułach

Obwieszczenie - opinia Dyrektora Zarządu Zlewni Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie

  Obwieszczenie - opinia Dyrektora Zarządu Zlewni Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie
   Opinia Dyrektora Zarządu Zlewni Pąństwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie

Obwieszczenie - wszczęcie postępowania

  Obwieszczenie - wszczęcie postępowania