Uchwały Rady Gminy Duszniki z dnia 26 marca 2019 r.

a)       Uchwała Nr VII/32/19 Rady Gminy Duszniki z dnia 26 marca 2019 r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Duszniki na lata 2019-2026; TREŚĆ

b)      Uchwała Nr VII/33/19 Rady Gminy Duszniki z dnia 26 marca 2019 r. w sprawie zmiany Uchwały Nr III/14/18 Rady Gminy Duszniki z dnia 20.12.2018 r. w sprawie uchwały budżetowej na rok 2019; TREŚĆ, załącznik

c)       Uchwała Nr VII/34/19 Rady Gminy Duszniki z dnia 26 marca 2019 r. w sprawie emisji obligacji komunalnych oraz określenia zasad ich zbywania, nabywania i wykupu;TREŚĆ

d)      Uchwała Nr VII/35/19 Rady Gminy Duszniki z dnia 26 marca 2019 r. w sprawie zaciągnięcia pożyczki na przebudowę kotłowni z paliwa stałego na gazowe wraz
z instalacją gazu w Szkole Podstawowej w Grzebienisku; TREŚĆ

e)      Uchwała Nr VII/36/19 Rady Gminy Duszniki z dnia 26 marca 2019 r. w sprawie zmiany uchwały w sprawie ustalenia zasad wypłacania oraz wysokości diet przysługujących radnym
i sołtysom; TREŚĆ

f)        Uchwała Nr VII/37/19 Rady Gminy Duszniki z dnia 26 marca 2019 r. w sprawie  miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części działki o nr ewid. 412/6
w Sękowie; TREŚĆ, załącznik nr 1

g)       Uchwała Nr VII/38/19 Rady Gminy Duszniki z dnia 26 marca 2019 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części działki o nr ewid. 294
w Sędzinku; TREŚĆ, załącznik nr 1

h)      Uchwała Nr VII/39/19 Rady Gminy Duszniki z dnia 26 marca 2019 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla działki o nr ewid. 883/16
i 883/17 w Dusznikach; TREŚĆ, załącznik nr 1

i)        Uchwała Nr VII/40/19 Rady Gminy Duszniki z dnia 26 marca 2019 r. w sprawie sprzedaży nieruchomości niezabudowanej położonej na terenie miejscowości Sękowo, gmina Duszniki (działka ewidencyjna nr 412/9); TREŚĆ, uzasadnienie

j)        Uchwała Nr VII/41/19 Rady Gminy Duszniki z dnia 26 marca 2019 r. w sprawie sprzedaży nieruchomości niezabudowanej położonej na terenie miejscowości Sękowo, gmina Duszniki (działka ewidencyjna nr 412/10); TREŚĆ, uzasadnienie

k)       Uchwała Nr VII/42/19 Rady Gminy Duszniki z dnia 26 marca 2019 r. w sprawie sprzedaży nieruchomości niezabudowanej położonej na terenie miejscowości Sękowo, gmina Duszniki (działka ewidencyjna 412/11); TREŚĆ, uzasadnienie

l)        Uchwała Nr VII/43/19 Rady Gminy Duszniki z dnia 26 marca 2019 r. w sprawie sprzedaży nieruchomości niezabudowanej położonej na terenie miejscowości Sękowo, gmina Duszniki (działka ewidencyjna nr 412/12); TREŚĆ, uzasadnienie

m)    Uchwała Nr VII/44/19 Rady Gminy Duszniki z dnia 26 marca 2019 r. w sprawie sprzedaży nieruchomości niezabudowanej położonej na terenie miejscowości Sękowo, gmina
Duszniki (działka ewidencyjna nr 412/13); TREŚĆ, uzasadnienie

n)      Uchwała Nr VII/45/19 Rady Gminy Duszniki z dnia 26 marca 2019 r. w sprawie nadania nazwy ulicy w miejscowości Duszniki; TREŚĆ

o)      Uchwała Nr VII/46/19 Rady Gminy Duszniki z dnia 26 marca 2019 r. w sprawie Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Duszniki w 2019 roku; TREŚĆ

p)      Uchwała Nr VII/47/19 Rady Gminy Duszniki z dnia 26 marca 2019 r. w sprawie rozpatrzenia petycji mieszkańców ulicy Lawendowej w Podrzewiu; TREŚĆ