9-Budowa sieci kanalizacji sanitarnej i sieci wodociągowej, na części działek o nr ewid.: 112/11, 108, obręb Ceradz Dolny

Obwieszczenie o wydaniu decyzji

  Obwieszczenie

Obwieszczenie o wszczęciu postępowania

   Obwieszczenie