Budowa farmy fotowoltaicznej o mocy do 2 MW na terenie dz. nr ewid. 504/2 obręb Sędzinko, gmina Duszniki, powiat szamotulski, woj. wielkopolskie

Obwieszczenie - decyzja

  Obwieszczenie
   

Obwieszczenie - zgromadzenie dokumentacji

   Obwieszczenie
   

Obwieszczenie - Opinia Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Poznaniu

  Obwieszczenie
   

Obwieszczenie - opinia Dyrektora Zarządu Zlewni Wód Polskich w Poznaniu

  Obwieszczenie
   

Obwieszczenie - opinia Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Szamotułach

  Obwieszczenie
   

Obwieszczenie - wszczęcie postępowania

  Obwieszczenie