18- Budowa ścieżki rowerowej wraz z oświetleniem, na terenie obejmującym dz. nr 573, 545/5, 820, 818, 813, 846 oraz cz. dz. o nr 546, 569, 819, 789, 800 obręb Duszniki.

  Obwieszczenie o wszczęciu postępowania RGP.6733.18.2022.ŁR