Przebudowa kotłowni w Szkole Podstawowej w Grzebienisku z paliwa stałego na gazowe wraz z instalacją gazu

  Ogłoszenie o zamówieniu 
   SIWZ
   Przedmiar robót
   Projekt bud.-wyk. "Kotłownia dla budynku SP w Grzebienisku"
   Projekt bud. "Wewnętrzna instalacja gazowa"
   Projekt wyk. "Wewnętrzna instalacja elektryczna"
   STWiOR
   Pozwolenie na budowę
   Załączniki w wersji edytowalnej
Projekt umowy