Uchwały Rady Gminy z dnia 2 marca 2016r.

Uchwały XX sesji Rady Gminy Duszniki
z dnia 2 marca 2016 r.

 

 

1. Uchwała XX/140/16
   w sprawie: stwierdzenia wygaśnięcia mandatu radnego:-CZYTAJ,
WYROK NSA z 14 września 2016 r.