Budżet 2016

Opinia Regionalnej Izby Obrachunkowej

  Opinia
Regionalnej Izby
Obrachunkowej

Sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Gminy Duszniki za 2016 rok

Sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Gminy Duszniki za 2016 rok - CZYTAJ, TABELE

Obligacje 2016

http://bip.duszniki.eu/duszniki/zasoby/files/ftp/strona/strat/obligacje2016.pdf

 
OBLIGACJE 2016- załączniki

Autopoprawka Wójta Gminy Duszniki

Autopoprawka Wójta Gminy Duszniki
 CZYTAJ

Objaśnienia do budżetu

OBJAŚNIENIA  I  MATERIAŁY INFORMACYJNE  DO 
BUDŻETU GMINY DUSZNIKI NA 2016 ROK.
-CZYTAJ

Budżet 2016

BUDŻET GMINY DUSZNIKI NA 2016 ROK

-CZYTAJ , załącznik nr 1,