12 - Budowa budynku inwentarskiego ? obory na działce o nr ewid. 110/4 w miejscowości Chełminko, gm. Duszniki wraz z niezbędną infrastrukturą towarzyszącą.

Obwieszczenie - wydanie decyzji

  Obwieszczenie 
   Decyzja

Obwieszczenie - zebranie dokumentacji

  Obwieszczenie
   

Obwieszczenie - Opinia Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Poznaniu

   Obwieszczenie
   

Obwieszczenie - opinia Dyrektora Zarządu Zlewni Wód Polskich w Poznaniu

   Obwieszczenie
   

Obwieszczenie - opinia Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Szamotułach

   Obwieszczenie
   

Obwieszczenie - wszczęcie postępowania

  Obwieszczenie