10-Budowa przyłącza energetycznego na cz. dz. nr: 110/1, 110/2, 108, obręb Ceradz Dolny.