Mężowie zaufania i obserwatorzy społeczni w wyborach 21 października 2018 r.

  Informacja PKW w spr. uprawnień
mężów zaufania i obserwatorów społecznych
   UCHWAŁA PKW w sprawie
wzoru zaświadczenia dla męża zaufania
   UCHWAŁA PKW w sprawie
wzoru zaświadczenia dla obserwatora społecznego
   Poradnik dla obserwatora społecznego