Jesteś tutaj:   

Petycje 2016 rok

Petycja z dnia  21 marca 2016r.- TREŚĆ PETYCJI

ODPOWIEDŹ NA PETYCJĘ

Petycja z dnia  7 maja 2016r.- TREŚĆ PETYCJI

ODPOWIEDŹ NA PETYCJĘ

Petycja z dnia 10 czerwca 2016r. mieszkańców
ul. Okrężnej w Ceradzu Dolnym- TREŚĆ PETYCJI

PISMO 1 , UCHWAŁA XXVI/172/16 , PISMO 2

Informacja w sprawie pozostawienia petycji bez rozpatrzenia- CZYTAJ

Pismo w sprawie RO.152.3.2016-CZYTAJ

Pismo w sprawie podjetych działań-CZYTAJ

Pismo w sprawie podjetych działań- CZYTAJ

Petycja z dnia 20 października 2016 r. - CZYTAJ -POZOSTAWIONO BEZ ROZPATRZENIA

- ART. 4 UST. 2 PKT. 2 USTAWY O PETYCJACH

 

 

ZBIORCZA INFORMACJA O PETYCJACH ROZPATRZONYCH W 2016 R. PRZEZ RADĘ GMINY DUSZNIKI  - CZYTAJ 

ZBIORCZA INFORMACJA O PETYCJACH ROZPATRZONYCH W 2016 R. PRZEZ WÓJTA GMINY DUSZNIKI - CZYTAJ