WYBORY 28.06.2020 r.

 

  Ustawa  z dnia 2 czerwca 2020 r.
o szczególnych zasadach organizacji wyborów powszechnych
na Prezydenta Rzeczpospolitej Polskiej zarządzonych w 2020 r.
z możliwością głosowania korespondencyjnego

   Postanowienie Marszałka Sejmu Rzeczpospolitej Polskiej
z dnia 3 czerwca 2020 r.  w sprawie zarządzenia wyborów
Prezydenta Rzeczpispolitej Polskiej
   Informacja o możliwości skorzystania
z korespondencyjnego trybu głosowania
   Informacja o uprawnieniach wyborców niepełnosprawnych
   Wniosek o sporządzenie aktu pełnomocnictwa do głosowania
   Zgoda na przyjęcie pełnomocnictwa do głosowania