18 - Budowa przyłącza elektroenergetycznego dla Farmy Fotowoltaicznej Duszniki III na terenie działek o nr ewdi.: 747, 746, 619/3, 621/2, 620/2, 621/3 położonych na terenie obrębu geodezyjnego Duszniki, Gmina Duszniki

Obwieszczenie- decyzja

  Obwieszczenie- decyzja

Obwieszczenie - wszczęcie postępowania

  Obwieszczenie - wszczęcie postępowania