22- Budowa farm fotowoltaicznych na działce nr ewid. 6/12, obręb Podrzewie, gmina Duszniki

Inormacja do publicznej wiadomości o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach

  Informacja do publicznej wiadomości o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach
   Treść decyzji o środowiskowyh uwarunkowaniach

Obwieszczenie - wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach

   Obwieszczenie - wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach

Obwieszczenie - zawiadomienie o zebranych materiałach i dowodach

   Obwieszczenie - zawiadomienie o zebranych materiałach i dowodach

Obwieszczenie - opinia Dyrektora Zarządu Zlewni Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie

  Obwieszczenie - opinia Dyrektora Zarządu Zlewni Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie

Obwieszczenie - wniosek o ponowną opinię Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Szamotułach i Dyrektora Zarządu Zlewni Wód Polskich w Poznaniu

  Obwieszczenie - wniosek o wydanie ponownej opinii PPIS w Szamotułach i ZZWP w Poznaniu

Obwieszczenie - opinia Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Poznaniu

   Obwieszczenie - opinia Regionalnego Dyrektora Ochrona Środowiska w Poznaniu

Obwieszczenie - opinia Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Szamotułach

  Obwieszczenie - opinia Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Szamotułach 

Obwieszczenie - opinia Dyrektora Zarządu Zlewni Wód Polskich w Poznaniu

  Obwieszczenie - opinia Dyrektora Zarządu Zlewni Wód Polskich w Poznaniu

Obwieszczenie - wszczęcie postępowania

   Obwieszczenie - wszczęcie postępowania