Oświadczenie majątkowe kierownika GOPS

Oświadczenie majątkowe za 2022 rok

OŚWIADCZENIE MAJĄTKOWE
  KIEROWNIKA
GMINNEGO OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ

             za 2022 rok - CZYTAJ

Oświadczenie majątkowe za 2021 rok

OŚWIADCZENIE MAJĄTKOWE
  KIEROWNIKA
GMINNEGO OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ

                                                                                              za 2021 rok - CZYTAJ

Oświadczenie majątkowe w związku z rozpoczęciem pełnienia funkcji w 2017 r.

OŚWIADCZENIE MAJĄTKOWE
  KIEROWNIKA
GMINNEGO OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ
złożone w 2017 roku w związku z rozpoczęciem pełnienia funkcji
CZYTAJ

Oświadczenia majątkowe za 2020 r.

OŚWIADCZENIE MAJĄTKOWE
  KIEROWNIKA
GMINNEGO OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ
 za 2020 rok - CZYTAJ

Oświadczenie majątkowe za 2019 rok

OŚWIADCZENIE MAJĄTKOWE
  KIEROWNIKA
GMINNEGO OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ
 za 2019 rok - CZYTAJ

Oświadczenie majątkowe za 2018 rok

OŚWIADCZENIE MAJĄTKOWE
  KIEROWNIKA
GMINNEGO OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ
 za 2018 rok - CZYTAJ

Oświadczenie na zakończenie pełnienia funkcji

OŚWIADCZENIE MAJĄTKOWE
  KIEROWNIKA
GMINNEGO OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ
 za 2017 rok złożone w związku z zakończeniem pełnienia funkcji

Oświadczenie majątkowe za 2017 rok

OŚWIADCZENIE MAJĄTKOWE
  KIEROWNIKA
GMINNEGO OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ
 za 2017 rok -