19 - Przebudowa ulicy Spacerowej o nr ewid. 441, 449/2 w Podrzewiu, Gmina Duszniki

Obwieszczenie- decyzja

   Obwieszczenie- decyzja

Obwieszczenie - wszczęcie postępowania

   Obwieszczenie - wszczęcie postępowania