Obwieszczenie o wszczęciu postępowania

   Obwieszczenie o wszczęciu postępowania, dz. 178/4, obręb Duszniki