Komunikat KW w Poznań II dot. głosowania korespondencyjnego

   Komunikat  o zamiarze głosowania
korespondencyjnego
   wzór zgłoszenia zamiaru głosowania
korespondencyjnego