Budowa farmy fotowoltaicznej o mocy do 1 MW na nieruchomości gruntowej położonej w miejscowości Sędziny, gmina Duszniki, powiat szamotulski, woj. Wielkopolskie na działce o numerze ewidencyjnym 22/7

Obwieszczenie - decyzja

  Obwieszczenie
   

Obwieszczenie - wyłożenie dokumentacji

   Obwieszczenie
   

Obwieszczenie - Opinia Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Poznaniu

   Obwieszczenie
   

Obwieszczenie - opinia Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Szamotułach

   Obwieszczenie
   

Obwieszczenie - opinia Dyrektora Zarządu Zlewni Wód Polskich w Poznaniu

  Obwieszczenie
   

Obwieszczenie - wszczęcie postępowania

  Obwieszczenie