Przebudowa ul. Lipowej w Dusznikach

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

  Informacja o wyborze najkorzystniejszej 

Informacja z otwarcia ofert

  Informacja z otwarcia ofert

Wyjaśnienia do SIWZ z 25 stycznia 2018 r.

  Wyjaśnienia do SIWZ

Przebudowa ul. Lipowej w Dusznikach

   Ogłoszenie
   SIWZ
   Przedmiar
   Kosztorys
   Harmonogram rzeczowo - finansowy
   Projekt umowy
   Dokumentacja wykonawcza
   STWiOR