WYNIKI KONKURSU OFERT

Wyniki konkursu z ustawy o zdrowiu publicznym w 2023 roku

   Wyniki konkursu z ustawy
o zdrowiu publicznym w 2023 roku

Wyniki konkursów na 2023 rok

Wyniki konkursu ofert na realizację zadań publicznych
z zakresu upowszechniania kultury fizycznej i sportu w 2023 roku

 

 Zarządzenie nr 16/23
Wójta Gminy Duszniki
z dnia 24 stycznia 2023 r.

Wyniki konkursów ofert na realizację zadań publicznych z zakresu
kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego w 2023 roku

 

    Zarządzenie nr 27/23
Wójta Gminy Duszniki
z dnia 17 lutego 2023 r
    Zarządzenie nr 28/23
Wójta Gminy Duszniki
z dnia 17 lutego 2023 r

 

 

 

Wyniki konkursu ofert na 2022 rok

  Wysokość dotacji na 2022 rok
na zadania w obszarze wspierania
i upowszechniania kultury fizycznej i sportu
   Wysokość dotacji na 2022 rok
na zadania w obszarze wspierania
kultury, sztuyki, ochrony dóbr kultury
i dziedictwa narodowego
Wysokość dotacji na 2022 rok
na zadania w obszarze wspierania
kultury, sztuyki, ochrony dóbr kultury
i dziedictwa narodowego
"Organizowanie zajęć teatralnych"

 

Wyniki konkursu ofert na 2021 rok

 

 Wyniki w obszarze  
wspierania i upowszechniania
kultury fizycznej i sportu

   Wyniki w obszarze kultury, 
sztuki, ochrony dóbr kultury
i dziedzictwa narodowego