Budowa zewnetrznego zbiornika na płynne odchody zwierzęce na potrzeby istniejacego już gospodarstwa rolnego na działce o nr ewid. 747 obręb Duszniki, gmina Duszniki

Postanowienie o zawieszeniu postępownania

  Postanowienie
   

Obwieszczenie - wyłożenie dokumentacji

  Obwieszczenie
   

Obwieszczenie - Opinia Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Poznaniu

  Obwieszczenie
   

Obwieszczenie - opinia Dyrektora Zarządu Zlewni Wód Polskich w Poznaniu

   Obwieszczenie
   

Obwieszczenie - opinia Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Szamotułach

  Obwieszczenie
   

Obwieszczenie - wszczęcie postępowania

   Obwieszczenie