CZŁONKOWIE OKW w wyborach PREZYDENTA RZECZPOSPOLITEJ POLSKIEJ

 

Stanowisko PKW w sprawie zgłaszania kandydatów
na członków obwodowych komisji wyborczych
ZPOW-571-32/20 z dnia 26 marca 2020 r.

 Komunikat Urzędu Gminy Duszniki
w sprawie przyjmowania zgłoszeń
kandydatów na członków
obwodowych komisji wyborczych