Obwieszczenie o wyłożeniu aktualizacji projektu założeń do Planu Zaopatrzenia w Ciepło Energię Elektryczną i Paliwa Gazowe dla Gminy Duszniki na lata 2017-2031

   Obwieszczenie
Projekt założeń do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe dla Gminy Dusnziki na lata 2017-2031