Podstawy prawne działania, kompetencje

PODSTAWA PRAWNA

 
STATUT GMINY DUSZNIKI
 
   
 
 
(Uchwała Nr LVI/385/18 Rady Gminy Duszniki  z dnia 25 września 2018 r. 
 
  Dz.Urz.Woj.2018.7339)