Rozbudowa budynku Ochotniczej Straży Pożarnej w Dusznikach wraz z wewnętrzną instalacją gazu ziemnego oraz remontem istniejącego budynku.

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

  Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

Wyjaśnienia związane z treścią SIWZ - 5.02.2016


Wyjaśnienia związane z treścią SIWZ - 5.02.2016 
   Przedmiar uzupełnienie
   Wykaz stolarki
   Formularze w formacie doc

Ogłoszenie o zamówieniu

 Ogłoszenie o zamówieniu
  SIWZ
    STWiOR branża budowlana i sanitarna
   STWiOR branża elektryczna
   Projekt budowlany
   Projekt sanitarny
   Projekt elektryczny
   Przedmiar branża budowlana i sanitarna
   Przedmiar branża elektryczna
   Harmonogram rzeczowo - terminowo - finansowy