Jesteś tutaj:   

PETYCJE

Petycje rok 2023

  PETYCJA
z dnia 24 kwietnia 2023 r.
   Odpowiedź na petycję

 

ZBIORCZA INFORMACJA O PETYCJACH ROZPATRZONYCH W ROKU 2022 PRZEZ WÓJTA GMINY DUSZNIKI

ZBIORCZA INFORMACJA O PETYCJACH ROZPATRZONYCH W ROKU 2022 PRZEZ RADĘ GMINY DUSZNIKI

Petycje rok 2022

PETYCJA ROO.152.2.2022 r., z dnia 18 lutego 2022 r.
złożona przez Ogólnopolskie Stowarzyszenie Kominki i Piece

  TREŚĆ PETYCJI W SPRAWIE
ZMIANY PROGRAMU OCHRONY
POWIETRZA
   SPOSÓB ZAŁATWIENIA PETYCJI

 

   PETYCJA  z dnia 9.08.2022 r.
   Sposób załatwienia petycji

 

  PETYCJA z dnia 16.08.2022 r.
   Sposób załatwienia petycji

Petycje rok 2021

  PETYCJA NR 1/2021
 z dnia 8 lutego 2021 r.
   Wycofanie petycji
  PETYCJA NR 2/2021
 z dnia 21 lutego 2021 r.
    Odpowiedź na petycję
z dnia21 lutego 2021 r.
PETYCJA Nr 3/2021
z dnia 4 marca 2021 r.
Odpowiedź na petycję
z dnia4 marca 2021 r.
 
PETYCJA NR 4/2021
 z dnia 1 kwietnia 2021 r.
Odpowiedź na petycję
z dnia 1 kwietnia 2021 r.
Petycja Nr 5/2021
z dnia 8 września 2021 r.
  Odpowiedź na petycję
z dnia 8 września 2021 r 
Petycja Nr 6/2021
z dnia 30 listopada 2021 r.
Odpowiedź na petycję
z dnia 30 listopada 2021 r

 

 ZBIORCZA INFORMACJA O PETYCJACH ROZPATRZONYCH W ROKU 2020 PRZEZ WÓJTA GMINY DUSZNIKI

ZBIORCZA INFORMACJA O PETYCJACH ROZPATRZONYCH W ROKU 2020 PRZEZ RADĘ GMINY DUSZNIKI

 

ZBIORCZA INFORMACJA O PETYCJACH ROZPATRZONYCH W ROKU 2021 PRZEZ WÓJTA GMINY DUSZNIKI

ZBIORCZA INFORMACJA O PETYCJACH ROZPATRZONYCH W ROKU 2021 PRZEZ RADĘ GMINY DUSZNIKI

Petycje rok 2020

 

  PETYCJA Nr 5/20 W SPRAWIE PRZYJĘCIA PRZEZ
RADĘ GMINY DUSZNIKI  UCHWAŁY W SPRAWIE UZYSKANIA
GWARANCJI ZE STRONY PRODUCENTA SZCZEPIONEK
PRZECIWKO WIRUSOWI SARS-CoV- 2 (AR)
   PETYCJA Nr 4/20 W SPRAWIE PRZYJĘCIA PRZEZ
RADĘ GMINY DUSZNIKI  UCHWAŁY W SPRAWIE UZYSKANIA
GWARANCJI ZE STRONY PRODUCENTA SZCZEPIONEK
PRZECIWKO WIRUSOWI SARS-CoV- 2 (PS)
  PETYCJA Nr 3/20 W SPRAWIE ZMIANY 
WJAZDU I ZJAZDU NA PARKING MARKET "DINO"
w PODRZEWIU
   Odpowiedź na petycję
  PETYCJA Nr 2/20 W SPRAWIE 
"STOP ZAGROŻENIU ŻYCIA I ZDROWIA"
   Odpowiedź na petycję

 

   PETYCJA Nr 1/20 W ZAKRESIE
ZMIANY PRZEPISÓW
PRAWA MIEJSCOWEGO
   Odpowiedź na petycję

Petycje 2019

PETYCJE ROZPATRYWANE PRZEZ RADĘ GMINY DUSZNIKI

  Petycja z dnia 5.02.2019 r.
   Odpowiedź na petycję
uchwała Rady Gminy Duszniki
z dnia 26 marca 2019 r.

Zbiorcza informacja o  petycjach rozpatrzonych w 2019 r. przez Radę Gminy Duszniki-CZYTAJ

 

PETYCJE ROZPATRYWANE PRZEZ WÓJTA GMINY DUSZNIKI

   Petycja z dnia 6.12.2019 r.
   Odpowiedż na petycję

Zbiorcza informacja o petycjach rozpatrzonych w 2019 r. przez Wójta Gminy Duszniki-CZYTAJ

Petycje 2018

Petycja z dnia 4 maja 2018 r. - TREŚĆ PETYCJI

ZAWIADOMIENIE O SPOSOBIE ZAŁATWIENIA PETYCJI
=========================================

 

Petycja z dnia 27 sierpnia 2018 r. - TREŚĆ PETYCJI

         ZAWIADOMIENIE O SPOSOBIE ZAŁATWIENIA PETYCJI

         ===================================================

PETYCJA Z DNIA 13 wrzesnia 2018 r.- TREŚĆ PETYCJI

ZAWIADOMIENIE O SPOSOBIE ZAŁATWIENIA PETYCJI

==========================================================

PETYCJA Z DNIA 9 listopada 2018 r.- TREŚĆ PETYCJI

ZAWIADOMIENIE O SPOSOBIE ZAŁATWIENIA PETYCJI

=========================================================

PETYCJA Z DNIA 19 grudnia 2018 r.- TREŚĆ PETYCJI

ZAWIADOMIENIE O SPOSOBIE ZAŁATWIENIA PETYCJI

========================================================


ZBIORCZA INFORMACJA O PETYCJACH ROZPATRZYNYCH W 2018 ROKU PRZEZ WÓJTA GMINY DUSZNIKI - TEKST

ZBIORCZA INFORMACJA O PETYCJACH ROZPATRZYNYCH W 2018 ROKU PRZEZ RADĘ GMINY DUSZNIKI - TEKST

 

 

 

 

Petycje 2017 rok

Petycja z dnia 11 lutego 2017 r. - TREŚĆ PETYCJI
 
=============================================
Petycja z dnia 2 października 2017 r. - TREŚĆ PETYCJI
ZAWIADOMIENIE O SPOSOBIE ZAŁATWIENIA PETYCJI

Petycja z dnia 5 grudnia 2017 r. - TREŚĆ PETYCJI
ZAWIADOMIENIE O SPOSOBIE ZAŁATWIENIA PETYCJI

ZBIORCZA INFORMACJA O PETYCJACH ROZPATRZYNYCH W 2017 ROKU PRZEZ WÓJTA GMINY DUSZNIKI - TEKST
ZBIORCZA INFORMACJA O PETYCJACH ROZPATRZYNYCH W 2017 ROKU PRZEZ RADĘ GMINY DUSZNIKI - TEKST

Petycje 2016 rok

Petycja z dnia  21 marca 2016r.- TREŚĆ PETYCJI

ODPOWIEDŹ NA PETYCJĘ

Petycja z dnia  7 maja 2016r.- TREŚĆ PETYCJI

ODPOWIEDŹ NA PETYCJĘ

Petycja z dnia 10 czerwca 2016r. mieszkańców
ul. Okrężnej w Ceradzu Dolnym- TREŚĆ PETYCJI

PISMO 1 , UCHWAŁA XXVI/172/16 , PISMO 2

Informacja w sprawie pozostawienia petycji bez rozpatrzenia- CZYTAJ

Pismo w sprawie RO.152.3.2016-CZYTAJ

Pismo w sprawie podjetych działań-CZYTAJ

Pismo w sprawie podjetych działań- CZYTAJ

Petycja z dnia 20 października 2016 r. - CZYTAJ -POZOSTAWIONO BEZ ROZPATRZENIA

- ART. 4 UST. 2 PKT. 2 USTAWY O PETYCJACH

 

 

ZBIORCZA INFORMACJA O PETYCJACH ROZPATRZONYCH W 2016 R. PRZEZ RADĘ GMINY DUSZNIKI  - CZYTAJ 

ZBIORCZA INFORMACJA O PETYCJACH ROZPATRZONYCH W 2016 R. PRZEZ WÓJTA GMINY DUSZNIKI - CZYTAJ


 

Petycje 2015 rok

  Zbircza informacja o petycjach
rozpatrzonych w roku 2015
przez Wójta Gminy Duszniki
 
 Zbircza informacja o petycjach
rozpatrzonych w roku 2015
przez Radę Gminy Duszniki