Uchwały Rady Gminy Duszniki z 28 grudnia 2022 r. LXXII sesja (opublikowano w BIP 12 stycznia 2023 r.)

a)      Uchwała Nr LXXII/446/22 Rady Gminy Duszniki z dnia 28 grudnia 2022 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Duszniki na lata 2023-2032;

b)      Uchwała Nr LXXII/447/22 Rady Gminy Duszniki z dnia 28 grudnia 2022 r. w sprawie uchwały budżetowej na 2023 r.;