8 - budowa napowietrznej dwutorowej linii 400 kV relacji Baczyna-Plewiska na odcinkach pomędzy słupami nr Ku1-Du3 oraz Du6-Bu4

Obwieszczenie Wojewody Wielkopolskiego-wydanie decyzji

   Obwieszczenie Wojewody Wielkopolskiego
 -wydanie decyzji w sprawie budowy linii
400 kV relacji Baczyna-Plewiska

Obwieszczenie - wydanie decyzji

   Obwieszczenie - wydanie decyzji