Obwieszczenie - zmiana terminu załatwienia sprawy

Obwieszczenie - zmiana terminu załatwienia sprawy

Duszniki 28.12.2009

RRG.7615-19/09

 

 

OBWIESZCZENIE

 

Na podstawie art. 36 § 1 i 2  art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2000r. Nr 98, poz. 1071 ze zm.), w związku z toczącym się postępowaniem w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na rozbudowie istniejącej fermy drobiu zlokalizowanej w Dusznikach (dz. nr 788, 801, 802, 805, i 810)

 

INFORMUJĘ IŻ

w związku z nowym terminem uzgodnienia warunków realizacji przedsięwzięcia przez Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Poznaniu tj.  12.01.2010, wyznaczam nowy termin załatwienia sprawy na 12.02.2010.

 

 

Z aktami sprawy można się zapoznać w Urzędzie Gminy Duszniki, ul. Sportowa 1, Referat Rozwoju Gospodarczego – pok. 3 (tel. 061 2919075 w. 101) w poniedziałek w godz. 8.30 – 16.30 oraz od wtorku do piątku w godz. 8:00 – 14:30

 

Organem właściwym do wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach jest Wójt Gminy Duszniki.

 

Państwowy Powiatowy Inspektorat Sanitarny w Szamotułach jest organem właściwym w sprawie wydania opinii, a Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Poznaniu jest organem właściwym w sprawie uzgodnienia warunków realizacji przedsięwzięcia.