Uchwały Rady Gminy Duszniki z 30 marca 2023 r. LXXVII sesja (opublikowano w BIP 17 kwietnia 2023 r.)

a)         Uchwała Nr LXXVII/483/23 Rady Gminy Duszniki z dnia 30 marca 2023 r. w sprawie zastosowania systemu monitoringu wizyjnego na terenie gminy Duszniki

b)         Uchwała Nr LXXVII/484/23 Rady Gminy Duszniki z dnia 30 marca 2023 r. zmieniającej uchwałę nr XXXVI/249/21 Rady Gminy Duszniki z dnia 23 lutego 2021 r. w sprawie ustalenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowania odpadami komunalnymi

c)         Uchwała Nr LXXVII/485/23 Rady Gminy Duszniki z dnia 30 marca 2023 r. w sprawie "Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Duszniki w 2023 roku" rozstrzygnięcie nadzorcze

d)         Uchwała Nr LXXVII/486/23 Rady Gminy Duszniki z dnia 30 marca 2023 r. w sprawie nadania nazwy ulicy "Dolina" w miejscowości Mieściska

e)         Uchwała Nr LXXVII/487/23 Rady Gminy Duszniki z dnia 30 marca 2023 r. w sprawie nadania nazwy ulicy "Górzysta" w miejscowości Mieściska

f)          Uchwała Nr LXXVII/488/23 Rady Gminy Duszniki z dnia 30 marca 2023 r. w sprawie nadania nazwy ulicy "Kamienna" w miejscowości Mieściska

g)         Uchwała Nr LXXVII/489/23 Rady Gminy Duszniki z dnia 30 marca 2023 r. w sprawie nadania nazwy ulicy "Krańcowa" w miejscowości Mieściska

h)         Uchwała Nr LXXVII/490/23 Rady Gminy Duszniki z dnia 30 marca 2023 r. w sprawie nadania nazwy ulicy "Orna" w miejscowości Mieściska

i)           Uchwała Nr LXXVII/491/23 Rady Gminy Duszniki z dnia 30 marca 2023 r. w sprawie nadania nazwy ulicy "Torfowa" w miejscowości Mieściska

j)           Uchwała Nr LXXVII/492/23 Rady Gminy Duszniki z dnia 30 marca 2023 r. w sprawie zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Duszniki na lata 2023-2032

k)         Uchwała Nr LXXVII/493/23 Rady Gminy Duszniki z dnia 30 marca 2023 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2023 r.

l)           Uchwała Nr LXXVII/494/23 Rady Gminy Duszniki z dnia 30 marca 2023 r. zmieniającej uchwałę w sprawie zatwierdzenia planów pracy komisji stałych na rok 2023