Protokół z XV sesji Rady Gminy Duszniki z dnia 24 września 2019 r.

Protokół z XV sesji Rady Gminy Duszniki
z dnia 24 września 2019 r. -POBIERZ

WYKAZ IMIENNYCH GŁOSOWAŃ
XV sesji Rady Gminy Duszniki
z dnia 24 września 2019 r.
-POBIERZ-