Uchwały Rady Gminy Duszniki z dnia 26 czerwca 2018 r.

Uchwały LII sesji Rady Gminy Duszniki

z dnia 26 czerwca 2018 r.

a) Uchwała Nr LII/358/18 Rady Gminy Duszniki z dnia 26 czerwca 2018 r. w sprawie: zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Duszniki na lata 2018-2026; TREŚĆ,
b) Uchwała Nr LII/359/18 Rady Gminy Duszniki z dnia 26 czerwca 2018 r. w sprawie: zmiany Uchwały Nr XLIV/326/17 Rady Gminy Duszniki z dnia 28.12.2017 r. w sprawie uchwały budżetowej na rok 2018; TREŚĆ, załącznik
c) Uchwała Nr LII/360/18 Rady Gminy Duszniki z dnia 26 czerwca 2018 r. w sprawie:udzielenia pomocy finansowej dla Powiatu Szamotulskiego na dofinansowanie przebudowy drogi powiatowej Nr 2738P Nowy Tomyśl -Duszniki
     na odcinku ok.900 mb. od  granicy powiatu w kierunku m. Duszniki;TREŚĆ
d) Uchwała Nr LII/361/18 Rady Gminy Duszniki z dnia 26 czerwca 2018 r. w sprawie: ustalenia zasad usytuowania na terenie Gminy Duszniki miejsc sprzedaży i podawania napojów alkoholowych;TREŚĆ
e) Uchwała Nr LII/362/18 Rady Gminy Duszniki z dnia 26 czerwca 2018 r. w sprawie:ustalenia maksymalnej liczby zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych na terenie Gminy Duszniki;TREŚĆ
 f) Uchwała Nr LII/363/18 Rady Gminy Duszniki z dnia 26 czerwca 2018 r. w sprawie: nadania nazwy ulicy w miejscowości Grzebienisko;TREŚĆ
g) Uchwała Nr LII/364/18 Rady Gminy Duszniki z dnia 26 czerwca 2018 r. w sprawie: zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasoby Gminy Duszniki;TREŚĆ
h) Uchwała Nr LII/365/18 Rady Gminy Duszniki z dnia 26 czerwca 2018 r. w sprawie: przekazania projektu regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków Dyrektorowi Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej
    w Poznaniu Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie;TREŚĆ, załącznik
  i) Uchwała Nr LII/366/18 Rady Gminy Duszniki z dnia 26 czerwca 2018 r. w sprawie: zasad zbywania lokali mieszkalnych z zasobu nieruchomości Gminy Duszniki.TREŚĆ

ROZSTRZYGNIĘCIE NADZORCZE  do Uchwały Nr LII/366/18- TREŚĆ