7 - Budowa napowietrznej dwutorowej linii 400 kV relacji Baczyna - Plewiska na odcnikach pomiędzy słupami nr DU4-Ku11 oraz Bu4-Bu18

Obwieszczenie - wszczęcie postępowania

   Obwieszczenie - wszczęcie postępowania