3 - Budowa kontenerowej stacji transformatorowej, linii kablowej oraz złączy kablowo pomiarowych na terenie działek o nr ewid. 254/2, 202, 212, 211/1 w Niewierzu, gmina Duszniki.

Obwieszczenie - decyzja

   Obwieszczenie
   

Obwieszczenie - wszczęcie postępowania

  Obwieszczenie