Obwieszczenie - opinia Dyrektora Zarządu Zlewni Wód Polskich w Poznaniu oraz uzupełnienie dokumentacji i przesunięcie terminu załatwienia sprawy przez Regionalnego Dyrektora ochrony Środowiska w Poznaniu

  Obwieszczenie - opinia Dyrektora Zarządu Zlewni Wód Polskich w Poznaniu
   Opinia Dyrektora Zarządu Zlewni Wód Polskich w Poznaniu