4 - Instalacja naziemnego zbiornika na gaz płynny wraz z infrastrukturą towarzyszącą na działce o nr ewid. gr. 372, obręb Brzoza, gmina Duszniki, powiat szamotulski, województwo wielkopolskie.

Informacja do publicznej wiadomości o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach

  Informacja do pulicznej wiadomości o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach realizacji przedsięwzięcia
 

 

Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach z dnia 9.08.2023 r., znak: ROS.6220.4.2023.DG

Obwieszczenie - wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach

   Obwieszczenie - wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach realizacji przedsięwzięcia

Obwieszczenie - opinie organów współdziałających (RDOŚ i PPIS) i zawiadomienie o zebraniu wystarczających dowodów i materiałów do wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach realizacji przedsiewzięcia

 

Obwieszczenie - opinie organów współdziałających i zawiadomienie o zebraniu wystarczających dowodów i materiałów do wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach realizacji przedsięwzięcia

 

 

Postanowienie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Poznaniu z dnia 14 czerwca 2023 r., znak: WOO-IV.4220.346.2023.JM.2

 

 

Opinia Sanitarna Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Szamotułach z dnia 15 czerwca 2023 r., znak: ON-NS.9011.4.12.2023

Obwieszczenie - ponowna opinia Dyrektora Zarządu Zlewni Wód Polskich w Poznaniu

   Obwieszczenie - ponowna opinia Dyrektora Zarządu Zlewni Wód Polskich w Poznaniu z dnia 6.06.2023 r., znak: PO.ZZŚ.4.4901.161.2023.JNG.2

Obwieszczenie - uzupełnienie dokumentacji i konieczność ponownej opinii Dyrektora Zarządu Zlewni Wód Polskich w Poznaniu oraz Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Szamotułach

  Obwieszczenie - uzupełnienie dokumentacji i konieczność ponownej opinii Dyrektora Zarządu Zlewni Wód Polskich w Polskich w Poznaniu oraz Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Szamotułach

Obwieszczenie - opinie organów współdzialających (PPIS i WP),konieczność uzupełnienia dokumentacji i przesunięcie terminu załatwienia sprawy

  Obwieszczenie - opinie organów współdziałających (PPIS i WP), konieczność uzupełnienia dokumentacji i przesunięcie terminu załatwienia sprawy
 

 

Opinia Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Szamotułach z dnia 3 kwietnia 2023 r., znak: ON-NS.9011.4.12.2023

 

 

Opinia Dyrektora Zarządu Zlewni Wód Polskich w Poznaniu z dnia 30 marca 2023 r., znak: PO.ZZŚ.4.4901.161.2023.JNG.1

Obwieszczenie - wszczęcie postępowania

  Obwieszczenie - wszczęcie postępowania