Protokoły Komisji Oświaty, Kultury, Kultury Fizycznej i Zdrowia

Protokoły 2023

Protokół posiedzenia wspólnego komisji stałych z 23 stycznia 2023 r.

Protokół nr 21/2023 z 23 stycznia 2023 r.

Protokół posiedzenia wspólnego komisji stałych z 27 lutego 2023 r.

Protokół nr 22/2023 z 3 marca 2023  r.

Protokół posiedzenia wspólnego komisji stałych z 30 marca 2023 r.

Protokół posiedzenia wspólnego komisji stałych z 8 maja 2023 r.

Protokół nr 23/2023 z 8 maja 2023 r.

Protokół posiedzenia wspólnego komisji stałych z 30 maja 2023 r.

Protokół posiedzenia wspólnego komisji stałych z 14 czerwca 2023 r.

Protokół posiedzenia wspólnego komisji stałych z 27 czerwca 2023 r.

Protokół posiedzenia wspólnego komisji stałych Rady Gminy Duszniki z 8 sierpnia 2023 r.

 

Protokoły 2022

Protokół posiedzenia wspólnego komisji stałych Rady Gminy Duszniki z 28 stycznia 2022 r.

Protokół posiedzenia wspólnego komisji stałych Rady Gminy Duszniki z 10 stycznia 2022 r.

Protokół posiedzenia wspólnego komisji stałych Rady Gminy Duszniki z 22.02.2022 r.

Posiedzenie nr 16/2022 Komisji Oświaty, Kultury, Kultury Fizycznej i Zdrowia Rady Gminy Duszniki z 18 marca 2022 r.

Protokół posiedzenia wspólnego komisji stałych Rady Gminy Duszniki z 28 marca 2022 r.

Protokół posiedzenia wspólnego komisji stałych Rady Gminy Duszniki z 16 maja 2022 r.

Protokół posiedzenia wspólnego komisji stałych Rady Gminy Duszniki z 30 maja 2022 r.

Posiedzenie nr 17/2022 Komisji Oświaty, Kultury, Kultury Fizycznej i Zdrowia Rady Gminy Duszniki z 30 maja 2022 r.

Posiedzenie nr 18/2022 Komisji Oświaty, Kultury, Kultury Fizycznej i Zdrowia Rady Gminy Duszniki z 10 czerwca 2022 r.

Protokół posiedzenia wspólnego komisji stałych Rady Gminy Duszniki z 20.06.2022 r.

Protokół posiedzenia wspólnego komisji stałych z 29 sierpnia 2022 r.

Protokół posiedzenia wspólnego komisji stałych z 30 sierpnia 2022 r.

Protokół posiedzenia wspólnego komisji stałych z 31 sierpnia 2022 r.

Protokół posiedzenia wspólnego komisji stałych z 20 września 2022 r.

Protokół posiedzenia wspólnego komisji stałych z 24 października 2022 r.

Protokół posiedzenia wspólnego komisji stałych z 14 listopada 2022 r.

Protokół posiedzenia wspólnego komisji stałych z 21 listopada 2022 r.

Protokół nr 19/2022 posiedzenia wspólnego z 21 listopada 2022 r.

Protokół posiedzenia wspólnego komisji stałych z 12 grudnia 2022 r.

Protokół nr 20/2022 posiedzenia z 12 grudnia 2022 r.

Protokół posiedzenia wspólnego komisji stałych z 27 grudnia 2022 r.

Protokoły 2021

Protokół posiedzenia wspólnego komisji stałych Rady Gminy Duszniki z 19 stycznia 2021 r.

Protokół Komisji Oświaty, Kultury, Kultury Fizycznej i Zdrowia Gminy Duszniki z posiedzenia wspólnego komisji stałych Rady Gminy Duszniki z dnia 22 lutego 2021 r.

Protokół Komisji Oświaty, Kultury, Kultury Fizycznej i Zdrowia Rady Gminy Duszniki z posiedzenia wspólnego komisji stałych Rady Gminy Duszniki z dnia 23 marca 2021 r.

Protokół posiedzenia wspólnego komisji stałych Rady Gminy Duszniki z 27 kwietnia 2021 r.

Protokół posiedzenia wspólnego komisji stałych Rady Gminy Duszniki z 18 maja 2021 r.

Protokół posiedzenia wspólnego komisji stałych Rady Gminy Duszniki z 28 maja 2021 r.

Protokół posiedzenia Komisji Oświaty, Kultury, Kultury Fizycznej i Zdrowia Rady Gminy Duszniki nr 14/2021 z 28 maja 2021 r.

Protokół posiedzenia wspólnego komisji stałych Rady Gminy Duszniki z 29 czerwca 2021 r.

Protokół Komisji Oświaty, Kultury, Kultury Fizycznej i Zdrowia Gminy Duszniki z posiedzenia wspólnego komisji stałych Rady Gminy Duszniki z dnia 26 lipca 2021 r.

Protokół posiedzenia wspólnego komisji stałych Rady Gminy Duszniki z 19.08.2021 r.

Protokół posiedzenia wspólnego komisji stałych Rady Gminy Duszniki z 27.09.2021 r.

Protokół posiedzenia wspólnego komisji stałych Rady Gminy Duszniki 9.11.2021 r.

Protokół Komisji Oświaty, Kultury, Kultury Fizycznej i Zdrowia Rady Gminy Duszniki z posiedzenia wspólnego komisji stałych Rady Gminy Duszniki z dnia 29 listopada 2021 r.

Protokół Komisji Oświaty, Kultury, Kultury Fizycznej i Zdrowia Rady Gminy Duszniki z posiedzenia wspólnego komisji stałych Rady Gminy Duszniki z dnia 20 grudnia 2021 r

Protokół 15/2021 Komisji Oświaty, Kultury, Kultury Fizycznej i Zdrowia Rady Gminy Duszniki z 20.12.2021

Protokół Komisji Oświaty, Kultury, Kultury Fizycznej i Zdrowia Rady Gminy Duszniki z posiedzenia wspólnego komisji stałych Rady Gminy Duszniki z dnia 28 grudnia 2021 r

Protokoły 2020

Protokół Nr 10/2020 z dnia 21 stycznia 2020 r. - TEKST

Protokół Nr 2/2020 z dnia 21 lutego 2020 r. - TEKST

Protokół posiedzenia wspólnego komisji stałych Rady Gminy Duszniki  z dnia 1 czerwca 2020 r. - TEKST

Protokół Nr 12/2020 z dnia 1 czerwca 2020 r - TEKST

Protokół posiedzenia wspólnego komisji stałych Rady Gminy Duszniki z  dnia 22 czerwca 2020 r. -TEKST

Protokół posiedzenia wspólnego komisji stałych Rady Gminy Duszniki z  dnia 22 lipca 2020 r. -TEKST

Protokół posiedzenia wspólnego komisji stałych Rady Gminy Duszniki z dnia 1 września 2020 r. - TEKST

Protokół posiedzenia wspólnego komisji stałych Rady Gminy Duszniki z dnia 29 września 2020 r.

 Protokół posiedzenia wspólnego komisji stałych Rady Gminy Duszniki z dnia 22 października 2020 r. - TEKST

Protokół posiedzenia wspólnego komisji stałych Rady Gminy Duszniki z dnia 25 listopada 2020 r. - TEKST

Protokół posiedzenia wspólnego komisji stałych Rady Gminy Duszniki z dnia 14 grudnia 2020 r. - TEKST

Protokół Nr 13/2020 z dnia 14 grudnia 2020 r - TEKST

Protokoły 2019

PLAN PRACY KOMISJI OŚWIATY, KULTURY,KULTURY FIZYCZNEJ i ZDROWIA w 2019 roku-TEKST

1. Protokół Nr 1/2019 z dnia 28 stycznia 2019 r. TEKST

2. Protokół Nr 2/2019 z dnia 22 lutego 2019 r. - TEKST

3. Protokół Nr 3/2019 z dnia 18 kwietnia 2019 r. - TEKST, załącznik

4. Protokół Nr 4/2019 z dnia 24 czerwca 2019 r. - TEKST

5. Protokół Nr 5/2019 z dnia 30 lipca 2019 r. - TEKST

6. Protokół Nr 6/2019 z dnia 23 września 2019 r. - TEKST

7. Protokół z dnia 22 października 2019 r. - TEKST

8. Protokół Nr 7/2019 z dnia 22 listopada 2019 r. - TEKST

9. Protokól Nr 9/2019 z dnia 17 grudnia 2019 r.-TEKST

Protokól z posiedzenia wspólnego komisji stałych Rady Gminy Dusznikii z dnia 12 marca 2019 r. - TEKST

Protokół z wspólnego posiedzenia z Komisją Rewizyjną z 22 marca 2019 r. - TEKST

Protokół wspólnego posiedzenia komisji stałych Rady Gminy Duszniki z dnia 07 maja 2019 r. - TEKST

Protokół z wspólnego posiedzenia z Komisją Rewizyjną, Komisją Skarg, Wniosków i Petycji z dnia  27 maja 2019 r. - TEKST

Protokół z posiedzenia wspólnego komisji stałych Rady Gminy Duszniki z dnia 11 grudnia 2019 r. TEKST

 

Protokoły 2018

Protokół wspólnego posiedzenia komisji stałych Rady Gminy Duszniki z 10 grudnia 2018 r. TEKST

Protokół z posiedzenia wspólnego z Komisją Rewizyjną z 17 grudnia 2018 r. - TEKST